Doğalgaz Bacaları
Written by ozcelik

Doğalgaz Bacaları

Isı sistemlerinde yakıtın yanması sonucu açığa çıkan egsoz gazının ortamdan uzaklaştırılması için bir bacaya ihtiyacımız vardır. Baca; bu görevini yaparken de yanmanın sağlanabilmesi için gerekli vakumu da oluşturur. Aynı zamanda baca gazı içerisinde bulunan zehirli bileşenlerin insanlara olan etkisini azaltabilmek için gazın yüksekte havaya bırakılmasını sağlar. Bacalar, beton, tuğla, çelik veya plastik yapıla bilirler.

Doğalgaz Bacası

Baca, atık gazların açık havaya atılması için, binanın içinde, binaya bitişik şekilde ya da açık havada serbest biçimde inşa edilmiş ve inşaat tekniği kurallarına uygun koşulları sağlayan sistemdir. Doğal gazın hem çevreci hem ekonomik hem de verimli bir yakıt olması doğalgaz bacası isteğini artırmıştır. Ülkemizde doğal gazın üretim ve ısınma maksatlı olarak kullanımı yoğun bir şekilde yaygınlaşmaktadır. Doğal gazın kaynaktan son tüketiciye kadar geçen süre doğrultusunda iç tesisatların projelendirmesi ve doğalgaz bacası imalatı büyük önem taşımaktadır. Fakat ülkemizin yapılaşma konusundaki çarpıklığı ve kontrolsüzlüğü doğal gaz bacası tesisatlarının da tasarım ve projelenmesini zorlaştırmaktadır. Tesisatlar mevcut bir bina üzerine inşa edilmektedir. Servis kutularından başlayarak yakıcı cihaz ve bunun son noktası olan atık gazın tahliye edildiği bacalar iç tesisatta en önemli yere sahiptir.

Çelik Baca

Çelik bacalar uzun, ince ve dairesel kesitli konik yapılara sahip olan bacalardır. Düşük termal kapasiteye ihtiyaç olan ve kısa ısınma süreleri olan proses çalışmaları için uygundur. Çelik bacalarda bacanın gazı, yoğuşma suyu, yoğuşma suyunun sızdırmazlığı ve yalıtım çok önemlidir. Çelik levhaların seçimine, ağız açıklığına, basınç etkilerine ve gerilmelere dikkat etmek gerekir.

Çelik Baca Yapısı Çeşitleri

Çelik baca türleri kendinden destekli paslanmaz çelik baca ve halatlarla destekli paslanmaz çelik baca olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Rüzgar veya sismik kuvvetler gibi yanal kuvvetler, baca konsolunun hareketi ile temele iletildiği zaman, bu kendi kendini destekleyen baca olarak bilinir. Temelle beraber kendi kendini destekleyen baca, ek çalışma olmadan tüm çalışma şartlarında sabit kalır. Kendinden destekli bacalar 10 metre çapında ve 50 metre ile 100 metre arası yükseklikte olmaktadır.

Yüksek çelik bacalarda, hafif çelik tel halatlar, yanal kuvvetleri iletmek amacıyla bağlanır. Bu paslanmaz çelik baca halatlarla bilinen çelik bacalar olarak bilinir. Halatlarla destekli paslanmaz çelik baca, rüzgar veya sismik kuvvet gibi uygulanan tüm yükler baca kabuğu tarafından tümüyle taşınmaz.

Çelik Baca Seçimi

çelik baca imalatı etkinliği oldukça mühimdir. Kullanılacak birim sayısı, ekipman türü ve yakıt türü çelik baca imalatı konusunda dikkate alınmalıdır. Bacalar kazanlar için kullanılıyorsa, yüzey alanını, çıktı verimliliğini ve taslak ihtiyaçlarını dikkate almak gerekir.  çelik baca imalatı yaparken ekipman çalışma modu ve bacaya girmeden önce baca gazı sıcaklığı ve değişimi hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.